Wojewoda Zachodniopomorski ogłosił kolejny otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 30 mln zł.

Celem programu „Senior+” jest tworzenie i prowadzenie przez samorządy domów i klubów, w których niepracujące osoby powyżej 60 roku życia znajdą miejsce do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. Dzienne Domy Senior+ oraz kluby Senior+ są czynne w dni powszednie, co najmniej przez 8 godzin i wyposażone w bibliotekę, sprzęt RTV oraz komputer z dostępem do internetu.

Na utworzenie Dziennego Domu samorząd może uzyskać 300 tys. zł, a na a na klub 150 tys. zł. Jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu nie może być wyższa, niż 80 tys. zł, a klubu – 25 tys. zł. Na utrzymanie jednego miejsca w istniejących Dziennych Domach „Senior+” można dostać do 300 zł, a do miejsca w klubie „Senior+” do 200 zł.