Od dziś, tj. 1 października Ministerstwo Sprawiedliwości uruchamia internetową listę przestępców seksualnych. Rejestr pedofilów i gwałcicieli podzielono na dwie bazy danych – jedna będzie ogólnodostępna, druga – bardziej szczegółowa będzie udostępniona konkretnym instytucjom. [Rejestr pedofilów w internecie, lista pedofilów, lista przestępców seksualnych]

Na liście znajdują się prawomocnie skazani pedofile oraz sprawcy szczególnie okrutnych gwałtów. Kto ma dostęp do rejestru, jakie są zawarte w nim informacje?

W sumie powstaną dwie bazy danych. Pierwsza, ze szczegółowymi danymi oraz zdjęciami przestępców seksualnych jest dostępna, m.in., dla placówek oświatowo-wychowawczych, organów samorządowych, przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Osoby z niej korzystające mogą zdobyć dokładny adres zamieszkania przestępcy, jego PESEL, itp.

Będzie też druga baza – do niej będzie mógł zajrzeć każdy obywatel posiadający dostęp do internetu. Trafią tu najgroźniejsi przestępcy (recydywiści, gwałciciele, których ofiarami były dzieci poniżej 15. roku życia oraz sprawcy gwałtów ze szczególnym okrucieństwem). Obywatel zobaczy na tej liście, m.in., imię, nazwisko, zdjęcie oraz miejscowość, w której pedofil jest zameldowany (bez dokładnego adresu). Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, skazani będą musieli informować o każdej zmianie np. adresu pobytu. Rejestr ograniczony startuje już 1 października 2017 roku. Szacuje się, że trafi tutaj na początek około 800 osób. Co ważne, jak informuje resort sprawiedliwości, przestępcom przysługiwać będzie możliwość wystąpienia z wnioskiem o niezamieszczanie informacji w publicznej bazie. Z tego powodu publiczny rejestr może być pusty – nawet do początku przyszłego roku. Więcej informacji:

Kliknij, aby wejść w rejestr