DSC01007

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej podsumowano ankietę przeprowadzą wśród mieszkańców dotyczącą budowy żłobka miejskiego w Kamieniu Pomorskim. Na 203 ankiety wystosowane do mieszkańców posiadających dzieci w wieku żłobkowym do urzędu wróciło 85 odpowiedzi.

Wszyscy respondenci odpowiedzieli, że są zainteresowani powstaniem żłobka. Rodzice wskazywali, że dzięki temu będą mogli myśleć o kolejnych dzieciach. Niestety byłaby to instytucja która działałaby odpłatnie. Pytaliśmy więc o to w jakich kwotach rodzice byliby w stanie pokrywać opłaty za miejsce w żłobku.  Średnia zadeklarowana przez rodziców kwota to 350zł. Jest to dla nas bardzo ważny sygnał, wierzymy że w tym roku ta inwestycja ruszy. Będziemy chcieli to jak najszybciej zrealizowaćpodkreślał Leszek Szefliński, zastępca burmistrza Kamienia Pomorskiego.

zurek1

Spośród ankiet zwróconych do Urzędu Miejskiego wylosowano trzy osoby, które wygrały bony towarowe o wartości 100zł do zrealizowania w sklepach SMYK i PRETEXT w Kamieniu Pomorskim. Losowania dokonywał Tomasz Żurowski, najmłodszy ojciec w Radzie Miejskiej. Bony otrzymają – Anna Juncewicz-Adamczyk, Lena Leśniak oraz Katarzyna Riedel.

kamienskie.info