Rozpoczął się pierwszy etap prac związanych z konserwacją a następnie wyeksponowaniem XIX-wiecznego wraku żaglowca wydobytego z plaży w Międzywodziu. 

Obiekt wydobyty z plaży w Międzywodziu był najprawdopodobniej żaglowcem typu „ketch”. Był to prawdopodobnie frachtowiec. Konstrukcja żaglowca w części zachowanej przydennej jest charakterystyczna dla dużych jednostek pływających w XIX wieku.

– Obecnie trwają prace oczyszczające denniki, węgary i poszycia żaglowca z zabrudzeń. Następnie zostanie przeprowadzona dwuetapowa konserwacja wraku żaglowca – tłumaczy Grzegorz Kurka.

Pierwszy etap prac ma być zakończony do końca października. Prace związane z konserwacją przeprowadza Stowarzyszenie Słowian i Wikingów z Wolina.