SKUP Poroża!!!!
Kupię wszystkie rodzaje poroża każdej klasy.
Tel: 785-957-922