DSC09303

Jest pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej kontrolującej finanse samorządów w sprawie programu postępowania naprawczego dla Gminy Kamień Pomorski na lata 2016-2018. RIO stwierdziło, że przedstawionej przez gminę analizy stanu finansów wynika, że poziom długu wydaje się być największym problemem gminy. Zagrożona jest zdolność do jego obsługi, szczególnie w latach, w których przypada zaciągniętych przez poprzedniego burmistrza za zgodą Rady Miejskiej.

RIO

RIO2

RIO3

RIO4

Uwzględniając przygotowany przez skarbnika Program Postępowania Naprawczego, skład orzekający RIO stwierdził, że uchwalony pod koniec grudnia przez Radę Miejską program spełnia ustawowe wymogi, w związku z czym Rada Miejska może uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową oraz Budżet, które nie zachowają ustawowych relacji. Przed Kamieniem Pomorski teraz przynajmniej trzy lata spłaty nadmiernie zaciągniętych zobowiązań.

To ogromna radość, że RIO nie miało żadnych wątpliwości, nie odsyłało uchwały do poprawki i radni nie musieli wracać do tematu.Są gminy, które walczą o taką opinię od półtora roku. Brawo dla skarbnika gminy Agnieszki Sakowicz. To młoda, obiecująca skarbnik, dzięki której gmina zaoszczędziła kilkanaście tysięcy złotych, bo za tyle firmy zewnętrzne przygotowują tego typu programy. Są jeszcze inne osoby, które pracowały nad programem, ale aby nikogo nie ominąć, lepiej nie wymieniać. Teraz musimy się skupić na realizacji Programu i zdobywaniu środków finansowych z zewnątrz, by mimo trudności móc zrobić coś dobrego dla mieszkańców mówi sekretarz Anna Stanaszek – Kaczor.