Od 10 kwietnia rezerwacja wizyty w ZUW, w celu złożenia wniosku o pobyt cudzoziemca w Polsce, odbywać się będzie wyłącznie poprzez rejestrację internetową. Dotyczy to kolejki „D” – wnioski o pobyt w Polsce. Wizytę w urzędzie można zarezerwować na stronie: rezerwacja.zuw.szczecin.pl  Od 10 kwietnia 2017 pracownicy urzędu nie będą wydawali biletów do bieżącej obsługi kolejki „D”.

ZUW w Szczecinie