W dniach od 24 do 27 października br. odbyły się spotkania z mieszkańcami Golczewa, Niemicy, Sosnowic, Uniborza, Gadomia oraz Upadłych dotyczące projektu Rewitalizacja w gminie Golczewo.

Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, który znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanej części gminy i uzupełnienie jej o nowe funkcje. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia, co zapewniają szerokie działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie. Aby wzmocnić więzi mieszkańców z gminą, skutecznie zachęcić do osiedlenia się w Gminie Golczewo, a także zapewnić długofalowy wzrost gospodarczy i poziom dobrobytu mieszkańców, podjęta została strategiczna decyzja o opracowaniu Programu rewitalizacji dla Gminy Golczewo obejmujący wyznaczony obszar rewitalizacyjny.

Spotkania miały charakter warsztatów konsultacyjno-informacyjnych, mających na celu przybliżenie zebranym tematu rewitalizacji. Druga część spotkań została poświęcona omówieniu i ocenie propozycji wizji, celów i projektów, był także czas dla mieszkańców na wyrażenie swoich opinii, propozycji i uwag.

UM w Golczewie