Zakończono prace remontowe ulicy Spacerowej w Golczewie. Drogę prowadzącą wzdłuż południowo-zachodniego brzegu jeziora Szczucze, na odcinku 750 metrów,  na nowo wyprofilowano, wykorytowano oraz poprawiono nawierzchnie warstwą tłucznia. Wykonawcą robót była firma Mabud z Gryfic. Koszt remontu to 140 tys. zł brutto.