Prace na dworcu kolejowym w Wysokiej Kamieńskiej nabierają tempa. Postanowiliśmy pokazać je naszym Czytelnikom, przy pomocy redakcyjnego drona. Planowane zakończenie prac ma nastąpić w połowie grudnia. 

Remont obejmuje przebudowę 370 metrowego odcinka peronu nr 2 wraz z przebudową wiaty, zabudową małej architektury, ławek, stojaków rowerowych, oświetlenia czy koszy na śmieci. Wykonawca skróci o 70 metrów obecną wiatę oraz wymieni znajdujące się na niej do tej pory płyty azbestowo-cementowe.