IMG_3035

Członkowie grupy eksploracyjno – poszukiwawczej działającej przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Kamieńskiej, dokonali ostatnimi dniami bardzo interesującego odkrycia. Są nimi odznaczenia wojskowe III rzeszy, zdeponowane w ziemi, znajdowały się one w lasach nieopodal Golczewa. Owe znaleziska symbolizują nadchodzące 70-lecie zdobycie Golczewa, które wypada 6 marca.

Są nimi:

Pancerna Odznaka Szturmowa  została ustanowiona 20 grudnia 1939 roku i była kontynuacją odznaki pancernej pierwszowojennej oraz odznaki pancernej Legionu Condor.

IMG_3027

Medal za Kampanię Zimową na Wschodzie 1941/1942 (niem.  Medaille „Winterschlacht im Osten 1941/42”) – niemieckie odznaczenie wojskowe, nadawane żołnierzom Wehrmachtu i ich sprzymierzeńcom, którzy zasłużyli się w walkach na froncie wschodnim w czasie mroźnej, rosyjskiej zimy na przełomie lat 1941/1942.

IMG_3031

Odznaka sportowa Deutsches Reichsabzeichen (DRA), nadawana przed rokiem 1934:

IMG_3029

Odznaka sportowa Deutsches Reichsabzeichen (DRL), nadawana po roku 1934. Warto wspomnieć, że owe odznaczenia była nadawane żołnierzom, którzy wracali to pełnej sprawności po odniesionych ranach.

IMG_3028

Aneksja Kraju Sudetów 1.10.1938, co doprowadziło do rozpadu Czechosłowacji i utworzenia Protektoratu Czech i Moraw w marcu 1939.

 IMG_3030

Wraz z zdobyciem Golczewa, armia radziecka w skład, której wchodziły jednostki Wojska Polskiego wyzwoliły obóz jeniecki przymusowej pracy w Sosnowicach. Wszystkie znaleziska znajdowały się przy najkrótszej drodze leśnej prowadzącej z Obozu do drogi głównej, którą uciekała ludność cywilna z Nowogardu oraz Gryfic a następnie do Wolina. Tajemnicą już na zawsze zostanie kto pozbył się wszelkich znaków utożsamiających go z nazistowskimi Niemcami. Być może był to, któryś z strażników formacji SS, która pilnowała jeńców obozu, bądź zwykły żołnierz chcąc uniknąć pewnej śmierci z rąk radzieckich oddziałów pozbył się znaków wszelkich dowodów kilka centymetrów pod ziemią. Teraz zostają tylko pytania na, które za pewne nikt nie zdoła odpowiedzieć.

Grupa eksploracyjno–poszukiwawcza
przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Kamieńskiej