W ramach rekrutacji kończącej się 20 maja 2017 r. badaniem przydatności kandydatów do nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Kamieniu Pomorskim, w dniu 21 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Dziwnowie, został zorganizowany Koncert Promocyjny z udziałem nauczycieli i uczniów PSM I st. w Kamieniu Pomorskim wraz z audycjami muzycznymi promującymi szkołę. Podczas spotkania zostały przedstawione informacje dotyczące szkoły, warunków rekrutacji na rok szkolny 2017/2018, a także terminów składania wniosków o przyjęcie do szkoły.

Uczniowie zostali poinformowani o możliwości uczestniczenia w lekcjach otwartych, podczas których mogą obserwować sposób nauki w Szkole Muzycznej. Spotkanie cieszyło się entuzjazmem ze strony uczniów SP w Dziwnowie, którzy na koniec otrzymali ulotki informacyjne oraz wnioski o przyjęcie do Szkoły Muzycznej.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kamieniu Pomorskim, a także składania wniosków rekrutacyjnych do dnia 19 maja 2017.

Sporządził: mgr Kacper Trębacz
mgr Maciej Kostecki