DCIM100MEDIADJI_0039.JPG

Nadmorska gmina przedstawiła plany przyszłorocznego budżetu. Założenia są naprawdę imponujące, gdyż samorząd planuje dochody oraz wydatki na poziomie ponad 60 mln złotych. Skąd taka kwota? Ponad 12,5 mln złotych ma pochodzić ze sprzedaży nieruchomości prawa do nabycia użytkowania wieczystego. 

Na co gmina zamierza przeznaczyć tak duże dochody? W planach zapisano m.in. zwiększenie atrakcyjności miasta poprzez wydatkowanie ponad 1,1 mln zł na zagospodarowanie terenów zieleni, termomodernizację obiektów szkolnych, budowę ścieżki spacerowej na wydmach (4 mln zł), remont ulicy Bocznej w Lubinie (1,15 mln zł) czy wykonanie monitoringu miejskiego (900 tys. zł).

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową, gmina Międzyzdroje w latach 2017-2020 zaplanowała uzyskanie około 40 mln złotych ze sprzedaży nieruchomości. To właśnie te środki mają posłużyć m.in. do sfinansowania rozbudowy portu rybackiego w Lubinie, budowy hali szkutniczej w Wapnicy wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną (18,1 mln zł), budowy ciągu pieszo-rowerowego Zalesie-Wapnica-Lubin wraz z pomostami stałymi i pływającymi służącymi lokalizacji infrastruktury edukacyjnej i przyrodopoznawczej (6,1 mln zł), remont ulicy Piastowskiej, Wiejskiej i Piaskowej w Międzyzdrojach (2 mln zł), przebudowę ul. Dąbrowskiej i Słowiańskiej, E.Plater i Stromej oraz rozbudowę ulic Gintera i Lipowej w Międzyzdrojach.