Choć Minister Edukacji Narodowej zapewniała, że w związku z reformą oświaty żaden nauczyciel nie straci pracy, to z odpowiedzi na nasze zapytania, które uzyskaliśmy z gminy Świerzno wynika zupełnie co innego. Choć samorząd nie poniósł kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń dla uczniów, to cięcia na etatach nauczycielskich miały tam miejsce.

Jak informuje wójt Krzysztof Atras, gmina Świerzno nie musiała adaptować pomieszczeń na potrzeby zmian związanych z reformą szkolnictwa. Gimnazjum przekazało 3 sale lekcyjne na potrzeby Szkoły Podstawowej im. J. Grunera w Świerznie wraz z wyposażeniem.

Jeden nauczyciel został zwolniony, dla trojga został ograniczony wymiar zatrudnienia, czterech nauczycieli będzie uzupełniało etat w szkołach podstawowych na terenie Gminy Świerzno. Dziesięciu nauczycieli gimnazjum znalazło zatrudnienie w kilku szkołach, między innymi na terenie Gminy Świerzno – poinformował wójt Krzysztof Atras.