Co dalej z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi w Kamieniu Pomorskim? Ile będzie kosztowało wprowadzenie reformy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz w jaki sposób zostanie przeprowadzona likwidacja? Z tymi pytaniami zwróciliśmy się również do gminy Kamień Pomorski. Wszystko wskazuje na to, że zwolnień może nie być – wszystko zależy od tego czy nauczyciele przyjmą nowe warunki zatrudnienia. 

W Gminie Kamień Pomorski odbyło się już kilka spotkań dotyczących doprowadzenia sieci szkół do obecnych kryteriów ustawowych. Burmistrzowie spotykali się już m.in. z przedstawicielami związków zawodowych, radnymi, dyrektorami szkół i placówek oświatowych a przede wszystkim nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi Publicznego Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kamieniu Pomorskim. Ostatecznie stosowną uchwałę musi zaopiniować i podjąć Rada Miejska do końca marca.

– Nauczyciele zatrudnieni w Publicznym Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kamieniu Pomorskim będą mieli możliwość uzupełniania etatów w innych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Kamień Pomorski. Organ prowadzący liczy się z możliwością nieprzyjęcia przez niektórych nauczycieli nowych warunków zatrudnienia. Powyższe dotyczy także pracowników niepedagogicznych – informuje Janina Krzysztofik z Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim. 

Wstępnie koszty wdrażania reformy w gminie Kamień Pomorski szacuje się na ponad 500 tys. zł.