a

Były kwiatu, uściski dłoni, wyróżnienia starosty oraz nagrody finansowe. Podczas uroczystości związanych z minionym Świętem Edukacji Narodowej, w powiecie wyróżniono nauczycieli z prawie wszystkich placówek należących do powiatu kamieńskiego. Jednymi z tych których zabrakło byli pedagodzy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach. O powód ich nieobecności pytał radny Radosław Drozdowicz. 

3 października odbyło się posiedzenie Oświatowej Komisji Kwalifikacyjnej, rozpatrującej wnioski o przyznanie nagród Starosty Kamieńskiego.-  Ze zdziwieniem odnotowałem brak wniosku o przyznanie nagrody ze strony Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach. Jako radny uczestniczę w wielu inicjatywach organizowanych przez ZSP w Benicach. Są to m.in: wysokiej rangi zawody sportowe, działania profilaktyczne oraz wspieranie i zauważalny współudział młodzieży w wielu inicjatywach lokalnych, które z pewnością nie odbywają się bez wsparcia i zaangażowania nauczycieli. Działania te pozytywie wpływają na wychowanie i naukę młodzieży oraz sławienie i promocję szkoły, poprawiając tym samym ofertę edukacyjną powiatu kamieńskiego – stwierdził radny Radosław Drozdowicz, dopytując dlaczego dyrektora szkoły w Benicach nie wystąpił o nagrody dla swoich pracowników.

 Czy Dyrektor ZSP w Benicach tak nisko ocenia zarówno pracę jak i osiągnięcia kadry pedagogicznej tej szkoły, czy może wpływ na brak złożenia wniosków miały inne czynniki – pytał radny.

Dyrektor Piotr Pawełczyk stwierdził, że kwestia złożenia lub niezłożenia wniosku jest autonomiczną sprawą dyrektora. Nie istnieje żaden przepis obligujący go do tego działania. – Niezłożenie wniosku nie może być w żaden sposób oceniane jak brak bądź niskie ocenianie pracy nauczycieli. Za dobrze wykonywaną pracę dyrektor szkoły ma kilka innych „narzędzi” – zapewniał Piotr Pawełczyk.

Ta odpowiedź nieusatysfakcjonowana byłego wicestarostę, który po raz kolejny spytał o powody którymi kierował się dyrektor przy nieskładaniu wniosku, a nie prawa i obowiązki jakie posiada.

unnamed

Dociekliwość Radnego w kwestii powodów niezłożenia wniosku o nagrodę starosty, stwarza wrażenie poszukiwania tzw. drugiego dna, którego najzwyczajniej w świecie w tej kwestii nie ma oraz podważa kompetencje dyrektora szkoły, w kwestii racjonalnego dysponowania środkami budżetowymi szkoły i powiatu – odpowiedział na kolejne pytanie radnego Piotr Pawełczyk, dodając że radny swoją dociekliwość powinien skierować na siebie gdyż sam jako członek komisji oświaty może wnioskować o przyznanie nagrody dla nauczycieli jako członek Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

Dłużny dyrektorowi ZSP nie pozostał radny Drozdowicz – Nerwowa i złośliwa odpowiedź Dyrektora może wskazywać, że w jego działalności nie wszystko jest takie, jakie być powinno. To tylko mobilizuje do dokładniejszego przyjrzenia się wszystkim jego sprawom, które prowadził na przestrzeni ostatnich kilku lat. W tym celu zażądam wielu dokumentów związanych z prowadzoną przez niego placówką.