Rada Miejska w Wolinie nie zdecydowała się na wprowadzenie do porządku obrad kwestii wygaszenia mandatu radnego Waldemara Judkiewicza. Temat pojawił się na sesji za sprawą pisma, które pod koniec listopada trafiło w ręce wojewody.

30 listopada do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wpłynęło pismo, w treści którego wyrażono wątpliwość co do zgodnego z prawem wykonywania mandatu radnego przez Waldemara Judkiewicza. W ocenie informatora, radny miał świadczyć pracę z gminą na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych w latach 2014 – 2017. Wedle skarżącego, jest to niedopuszczalne. Wojewoda Marek Subocz przekazał sprawę do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Wolinie.

Dziś (28.12) radni zdecydowali, że tematem zajmować się nie będą. Projekt uchwały w sprawie wygaszenia mandatu radnemu nie został wprowadzony do porządku obrad. Jak wyjaśniał Waldemar Judkiewicz, miał on zawarte incydentalne umowy jako Sołtys Recławia na roznoszenie korespondencji podatkowej Urzędu Miejskiego w Wolinie. Były to dwie lub trzy umowy, każda na kwotę około 200 złotych brutto.