Jasiewiecz

W najbliższy piątek Rada Miejska w Wolinie zajmie się projektem uchwały, której jednym z elementów będą nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Choć według projektu podwyżki dotkną zarówno segregujących jak i niesegregujących mieszkańców gminy to w uzasadnieniu uchwały przedłożonej przez burmistrza Jasiewicza znajdujemy zapis mówiący o tym, że nowe stawki mają „zmobilizować” mieszkańców do prowadzenia prawidłowej segregacji odpadów.

Według zaproponowanych stawek, opłata za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców będzie wynosić 15 złotych od osoby (obecnie jest to 10,80 zł) jeżeli odpady będą zbierane w sposób selektywny. Jeżeli odpady będą zbierane nieselektywnie będzie to 25 złotych od osoby (obecnie 15,80zł). Jeżeli uchwała wejdzie w życie, ostro w górę pójdą także ceny za pojemniki ze śmieciami.

60 Litrowy pojemnik na odpady – 7 zł przy zbiórce selektywnej, 12 zł przy zbiórce nieselektywnej. (Obecnie jest to odpowiednio 5,90zł i 8,60zł)

120 Litrowy pojemnik na odpady – 15 zł przy zbiórce selektywnej, 25 zł przy zbiórce nieselektywnej. (Obecnie jest to odpowiednio 10,80zł i 15,80zł)

240 Litrowy pojemnik na odpady – 30 zł przy zbiórce selektywnej, 50 zł przy zbiórce nieselektywnej. (Obecnie jest to odpowiednio 21,60zł i 31,50zł)

1100 Litrowy pojemnik na odpady – 137 zł przy zbiórce selektywnej, 229 zł przy zbiórce nieselektywnej. (Obecnie jest to odpowiednio 99zł i 144,50zł)

Przewidziano nową opłatę dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przewiduje się wprowadzenie opłaty ryczałtowej w wysokości 210 złotych za jeden domek jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny oraz 350 złotych jeżeli odpady zbierane są nieselektywnie.