Rada Miejska w Międzyzdrojach w trakcie najbliższej sesji podejmie decyzję w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Spółka będzie dysponowała kapitałem w wysokości 5 tysięcy złotych oraz będzie w 100% należeć do gminy. Będzie się ona zajmować zadaniami z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki, w tym utrzymaniem terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. 

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, za utworzeniem spółki przemawia m.in. posiadanie osobowości prawnej umożliwiające samodzielne pozyskiwanie kapitału, zdolność do samodzielnego ubiegania się o środki pomocowe, samodzielne prowadzenie działalności inwestycyjnej czy odliczanie podatku VAT.

W zakresie działalności będzie zarządzanie i utrzymanie obiektów sportowych, zarządzanie infrastrukturą plaży, organizowaniem obsługi i zapewnieniem bezpieczeństwa na wodach morskich i zalewu oraz organizowaniu, wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych, turystyki, krajoznawstwa, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej. Spółka będzie działała również jako klub sportowy.