DSC01168

Podczas piątkowej sesji Rady Miejskiej, radni przychylili się do wniosku Tadeusza Mazurka – od lat związanego z pracami komisji wyborczych – jednogłośnie wyrażając publiczne uznanie za poprawne i terminowe wykonywanie dodatkowych zadań zleconych, nie związanych z codzienną działalnością Urzędu Miejskiego a związanych z czterema poważnymi i dużymi akcjami wyborczymi w 2015 roku w gminie Kamień Pomorski burmistrzowi oraz wybranej przez niego czwórce urzędników.

Rok 2015 był okresem niespotykanym w życiu gminy. Wystąpiły w nim poważne i pracochłonne procesy wyborcze. Nie wiązały się one z codziennym funkcjonowaniem administracji gminnej. Były to wybory uzupełniające do Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia, wybory Prezydenta RP z 10 maja, referendum ogólnokrajowe z 6 września oraz wybory parlamentarne z 25 października napisał w piśmie do Rady Miejskiej Tadeusz Mazurek. – Takiego natężenia i obciążenia zadaniami dodatkowymi gmina nie odnotowała przez minione 70 lat. Za podołanie tym dodatkowym obowiązkom należy się publiczne i ludzkie dziękujemy.

Tadeusz Mazurek zaznacza, że minione wybory to nie tylko policzenie głosów. To żmudne i pracochłonne techniczno-organizacyjne przygotowania nałożone prawem wyborczym.

12270188_452577234953355_452029532_n

Poszczególne zadania wyborcze spoczywały na terytorialnej i 14-tu obwodowych komisjach. Jednakże bez należytego, poprawnego, pełnego i zupełnego przygotowania przez Urząd Miejski dla tych komisji nie byłoby możliwe do wykonania. Wybory to skomplikowana i pracochłonna procedura. W niej każdy szczegół, „drobiazg” musi być zachowany i dotrzymany. Dodatkowe zadania zlecone pracownikom gminy nie są w zasadzie odrębnie opłacane. Skoro te zadania zostały terminowo i poprawnie wykonane a administracja gminna dołożyła należytej staranności w procedurze wyborczej to wyróżnijmy ich. Wyraźmy im publiczne uznanie – napisał do Rady Miejskiej Tadeusz Mazurek.

Radni przychylili się do wniosku mieszkańca, od lat pracującego przy organizacji i przeprowadzaniu wyborów na terenie gminy. W trakcie sesji jednogłośnie wyrażono publiczne uznanie Burmistrzowi Gminy Kamień Pomorski za umiejętny, trafny i właściwy dobór osób oraz właściwy nadzór nad wykonaniem zadań dodatkowych, pani Annie Stanaszek-Kaczor – sekretarzowi gminy okresowo sprawującemu funkcję pełnomocnika wyborczego Komisarza Wyborczego i Okręgowych Komisji Wyborczych, pani Magdalenie Świąć – inspektorowi w Referacie Organizacyjnym, paniom Wiesławie Buryń i Jadwidze Eichstaedt za pełne, staranne, rzetelne i z pełnym poświęceniem wykonanie nałożonych na nich powinności administracyjno-biurowych związanych z minionymi wyborami.