DSC02361

Radni z Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim odwiedzili dziś nowo wybudowany obiekt uzdrowiska „Mieszko” w Kamieniu Pomorskim. Inwestycja pochłonęła 23 mln złotych. Na dole nowego budynku znajduje się basen, szatnie i sauna. Na wyższych piętrach znajduje się 40 łózek dla klientów komercyjnych.

W nowo wybudowanym obiekcie parter to basen szatnia i pomieszczenia, które wykraczają poza zwykłą rehabilitację. Na pierwszym piętrze ulokowane są pomieszczenia szpitalne. Pomieszczenia w nowym Mieszku są przeznaczone do wykorzystania dla klientów komercyjnych. Usługi świadczone w starszej części obiektu są wykonywane w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Drugie i trzecie piętro to pomieszczania typowo hotelowe. Znajduje się w nich 7 pokoi z łóżkami małżeńskimi oraz 5 jedynek.

DSC02321

Obecnie trwa także kończenie pracy budowlanych w obiekcie, który ma pełnić swojego rodzaju funkcję instytutu. Uzdrowisko nastawia się w nim na leczenie urazów rdzenia kręgowego. Nie wyklucza się także leczenia urazów neurologicznych. Corocznie w Polsce odnotowuje się 1000-1200 przypadków pacjentów z urazami rdzenia kręgowego. Tego tymi usługami nie jest zainteresowane NFZ. Będzie to jedyny tego rodzaju instytut w Polsce. Uzdrowisko otrzymało 2.3 mln złotych na zakup najwyższej klasy urządzeń do mierzenia stymulacji nerwów, badania fal mózgowych.

W trakcie spotkania dyskutowano na temat przyszłych planów działania spółki oraz relacji na linii gmina Kamień Pomorski – Uzdrowisko. Poruszano także temat opłaty uzdrowiskowej sytuacji finansowej spółki. W planach jest jeszcze modernizacja budynku starego mieszka. Projekt zakłada likwidacje wszystkich stropów i budowę całkowicie nowego wnętrza. Koszt inwestycji to około 30 mln złotych.

DSC02290
DSC02293
DSC02308
DSC02321
DSC02324
DSC02331
DSC02334
DSC02342
DSC02343
DSC02351
DSC02361
DSC02815
DSC02290 DSC02293 DSC02308 DSC02321 DSC02324 DSC02331 DSC02334 DSC02342 DSC02343 DSC02351 DSC02361 DSC02815