DSC01095

Rada Miejska w Kamieniu Pomorski jednogłośnie przyjęła stawki podatków od nieruchomości, środków transportowych oraz opłatę miejscową zaproponowaną na 2016 rok. Radny Michał Moskiewicz podkreślił z zadowoleniem, że ubiegłoroczne stawki podatków od środków transportowych w 2016 roku pozostają bez zmian.

20151123_124137

Opłata miejscowa w przyszłym roku będzie wynosić 1,5 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu na terenie całej gminy Kamień Pomorski. Opłata uzdrowiskowa została ustalona na poziomie 2,9 zł za każdy dzień pobytu.