Clipboard012

Jednym z ważniejszych punktów dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Golczewie będzie rozdysponowanie przez radnych 700 tys. złotych zwrotu, jaki gmina Golczewo otrzyma z tytułu zwrotu podatku VAT odzyskanego za lata 2010-2011, związanego z wykonywanymi inwestycjami.

Z uchwały nad którą będą dziś debatować radni możemy się dowiedzieć, iż obiecywana termomodernizacja szkoły oraz urzędu z dofinansowaniem zewnętrznym będzie możliwa do wykonania w 2017 roku. Nabór wniosków odbędzie się w trzecim kwartale bieżącego roku. Obecnie gmina z własnych środków wykona dokumentację projektową niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Radni zdecydują o przeznaczeniu 60 tys. złotych na poprawę bocznych dróg dojazdowych na terenie sołectwa Mechowo, 30 tys. na remont pomostów na plaży oraz 35 tys. zł na dokończenie projektu związanego z budową nowych pomostów na jeziorze Szczucze w Golczewie. Z uchwały, która zostanie podjęta w trakcie dzisiejszej sesji dowiadujemy się ile gmina łącznie wyda na zakup pomieszczeń przy GOKiSie. Burmistrz planuje przeznaczyć na ten cel 150 tys. złotych.

157 tys. zł trafi na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie, 130 tys. zł na modernizację i rozbudowę oświetlenia, 60 tys. zł na utworzenie terenu rekreacyjnego w Mechowie oraz 50 tys. zł na wyposażenie placu zabaw przy ul. Witosa i Papieża Jana Pawła II w Golczewie. 30 tys. zł pochłonie rozbudowa węzła sanitarnego w świetlicy w Kłodzinie oraz 30 tys. złotych więcej trafi na imprezy sportowe w Gminie.