W poniedziałek, 24 kwietnia br. pracownicy Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, radni oraz pracownicy szkół powiatowych poszerzali swoją świadomość ekologiczną poprzez zwiedzanie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie.

Trzeba przyznać, że niesamowite wrażenie robi porządek i czystość w miejscu, w którym gromadzi się odpady. Uczestnicy wizytacji dowiedzieli się między innymi, że jest to kompleks systemu obejmującego zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie całego strumienia odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie 27 gmin wchodzących w skład Celowego Związku Gmin R-XXI. Umożliwia on odzysk surowców wtórnych i kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji oraz ograniczenia strumienia odpadów unieszkodliwianych przez składowanie, a także ma na celu wyższy standard życia mieszkańców, zmniejszenie stopy bezrobocia, poprawa jakości środowiska naturalnego, a tym samym poprawa pozycji województwa zachodniopomorskiego na tle innych regionów.

Zwiedzający zakład mieli możliwość obejrzeć cały proces zarządzania odpadami od momentu wjazdu samochodów przywożących śmieci na teren zakładu, aż do momentu posegregowania ich i odpowiedniego spakowania. A potem to już recykling. Dziękujemy pracownikom Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie za oprowadzenie po terenie zakładu, wyjaśnienie na czym polega praca w nowoczesnym zakładzie, w którym odbywa się odzysk odpadów komunalnych, linii technologicznej, procesu odzyskiwania surowców wtórnych oraz technologii kompostowania.

Tekst i zdjęcia: Marek Szymański