Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim podjęła decyzję w sprawie braku zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radną Kingą Bęgowską. Radna otrzymała propozycję zmiany obecnego stanowiska pracy i przeniesienia na recepcję Uzdrowiska, jednak nie wyraziła na to zgody. W związku z tym, władze Uzdrowiska wystąpiły z wnioskiem o zwolnienie. 

Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A zwróciło się do Rady Miejskiej z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radną Kingą Bęgowską 12 lipca 2017 roku. Uzdrowisko zamierzało zwolnić radną z przyczyn ją niedotyczących.

Pracodawca w uzasadnieniu wniosku skierowanego do Rady Miejskiej nie wskazał jakichkolwiek uchybień ze strony radnej w wykonywaniu obowiązków pracowniczych, Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim zdecyduje o odmowie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Kingą Bęgowską – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Przy odmowie ze strony Rady pracodawca nie ma możliwości rozwiązania stosunku pracy z panią Bęgowską – poinformowała mecenas Monika Machalska.