DSC09706

Jest zgoda Rady Miejskiej Golczewie na wspólne finansowanie i wykonanie przebudowy dwóch chodników przy drogach należących do powiatu. Inwestycje mają pochłonąć blisko 170 tys. złotych i zostać wykonane w miejscowościach Mechowo i Upadły. 

Kilka godzin przed radnymi z Golczewa, decyzję o wspólnej przebudowie podjęli radni powiatu kamieńskiego. Na posiedzeniu w Golczewie panowała jednomyślność – wszyscy obecni radni byli za. – Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych poruszających się w ciągu drogi – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

DSC09709

Łącznie w Upadłych i Mechowie utwardzonych ma zostać 550 metrów pobocza. 300 metrów chodnika w Upadłych będzie kosztować 78 tys. złotych (39 tys. dołoży gmina Golczewo), natomiast 250 metrów chodnika w Mechowie to koszt rzędu 90 tys. złotych (45 tys. dołoży gmina Golczewo). Różnica w wartościach inwestycji wynika z faktu, że chodnik w Upadłych zostanie poprawiony a chodnik w Mechowie ułożony w całości.