DSC02878

Radna Kazimiera Szymańska bierze pod lupę działalność Kamieńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Inspirowana „prasą lokalną” na którą powoływała się przy swoich wypowiedziach, podczas piątkowej sesji Rady Miejskiej, radna dopytywała, czy mieszkania na kwartale były dostępne w formie leasingu dla ogółu mieszkańców czy tylko osób uprzywilejowanych. – Bo wiemy m.in. że kupiła je pani prezes Towarzystwa – stwierdziła Kazimiera Szymańska. Skąd była przewodnicząca wzięła tę tezę? Tego nie wiadomo, bo obecna prezes stanowczo dementuje i zaznacza, że nie jest właścicielem żadnej nieruchomości na kwartale.

Umowa z BOŚ została podpisana jeszcze przez Renatę Bielaszewską-Mamzer i zakładała, że część mieszkań ma być użytkowanych w formie leasingu. Z tych lokali, sześć jeszcze za kadencji poprzedniej pani prezes od razu zostało zarezerwowane do leasingu. Obecnie podpisano umowę z ośmioma podmiotami. Jest jeszcze jedno dostępne mieszkanie. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, pani prezes z pewnością się ucieszy. Chciałbym zdementować informacje, pani prezes nie jest właścicielem żadnego lokalu na kwartału na kwartale ani żadnego nie wyleasingowała – stwierdził zastępca burmistrza Leszek Szefliński.

W jakiej prasie radna wyczytała, że obecna prezes Małgorzata Gabryś-Kostur weszła w posiadanie mieszkania w formie leasingu operacyjnego na kwartale dominikańskim? Tego radna nie zdradziła. Podtrzymując swoje tezy, w toku dyskusji powiedziała jedynie, że „prasa lokalna posiada takie informacje od samej Pani prezes”. W trakcie sesji, w udzielaniu odpowiedzi Kazimierze Szymańskiej próbował pomagać redaktor naczelny jednego z lokalnych publikatorów, jednak jak stwierdził przewodniczący Jacek Golusda, radna powinna wiedzieć o co chce zapytać.

W rozmowie z naszą redakcją Małgorzata Gabryś-Kostur stanowczo zaprzecza jakoby kiedykolwiek weszła w posiadanie jakiekolwiek mieszkania na Kwartale Dominikańskim. Prezes KTBS dementowała, jakoby miała udzielać tego typu informacji mediom. 

Z informacji uzyskanych od reprezentującego spółkę mecenasa Przemysława Gardockiego Na tzw. Kwartale Dominikańskim, na dzień 31 października sprzedano 19 lokali mieszkalnych oraz jeden lokal usługowy W formie leasingu operacyjnego przekazano 8 lokali mieszkalnych  oraz 8 lokali usługowych. Do zbycia pozostało jeszcze 9 lokali mieszkalnych.

Skąd wzięła się idea sprzedaży mieszkań w formie leasingu? Ile osób osób weszło w posiadanie lokali mieszkalnych na Kwartale Dominikańskim w formie leasingu operacyjnego? 

Koncepcja przekazania do korzystania lokali mieszkalnych bądź użytkowych na podstawie umowy leasingu operacyjnego była opracowana w okresie pełnienia funkcji przez poprzedniego Prezesa spółki Panią Renatę Bielaszewską Mamzer. Miało to na celu uatrakcyjnienie  oferty wprowadzono możliwość oddania lokali w leasing operacyjny. Należy nadmienić, że już przy składaniu wniosku kredytowego dotyczącego udzielenia pożyczki Jessica założono oddanie lokali w najem lub leasing, co zostało zaakceptowane przez Bank i tym samym stało się jedną z form zabezpieczenia spłaty pożyczki Jessica – informuje mecenas Przemysław Gardocki.