Jadwiga Adamowicz nie pozostaje dłużna i reaguje na stanowisko Urzędu Miejskiego w Golczewie, dotyczące powstania sklepu sieci Dino. W ocenie radnej, fakty przedstawiane przez Burmistrza są ukazane wybiórczo.

„Jeżeli jest mowa o faktach, to należy zacząć od początku. Uchwałę zatwierdzającą zmianę studium obejmującą teren pod organizację parku, Rada Miejska w Golczewie podjęła 29 września 2011 r. Przez całe 6 lat Burmistrz nie podjął żadnych działań ani starań w kierunku realizacji tego przedsięwzięcia. We wszystkich dotychczasowych wieloletnich planach inwestycyjnych nigdy takie przedsięwzięcie nie było ujęte i nadal nie jest. Burmistrz nie pojął również żadnych rozmów z prywatnymi właścicielami nieruchomości, których tereny obejmuje studium, czyli takich planów nie było.

W artykule Pan Burmistrz podaje fakt cyt. „Gmina Golczewo już od pewnego czasu stara się zagospodarować tereny między restauracją „Herbowa” a przedszkolem z przeznaczeniem na tereny rekreacyjno-wypoczynkowe z małą gastronomią.” Pytam od jakiego czasu, jeżeli przez całe 6 lat w swoich sprawozdaniach z działalności Burmistrz nie informuje o takich zamierzeniach, również nie ma takich informacji w ostatnich sprawozdaniach.

Zamiar realizacji tego zadania nagle pojawił się, gdy Burmistrz powziął informację o możliwości sprzedaży mojej nieruchomości (działki nr 278) pod budowę marketu Dino. Tu również chcę zwrócić uwagę, że tylko część tej działki obejmuje studium z zamiarem realizacji przedsięwzięcia pod organizację parku, a budowa marketu w żaden sposób nie koliduje z możliwością realizacji tego zamierzenia.

Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu obejmującego min. teren mojej działki dała Burmistrzowi możliwość zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie obiektu handlowo-usługowego (marketu Dino). Przepis ten nie jest obligatoryjny, dlatego Burmistrz mógł, ale nie musiał zawieszać tego postępowania.

Wypowiedź Burmistrza w artykule cyt. „Te plany gminy nie zamykają drogi dla powstania sklepu sieci Dino, odkładają jedynie w czasie wydanie odpowiednich decyzji.”, potwierdza fakt, że Jego działanie ma zamierzony cel: możliwość zablokowania sprzedaży mojej działki.  Należy tu zaznaczyć, że efektem tego działania będzie „odtrącenie” możliwości uzyskania korzyści dla mieszkańców Gminy Golczewo (między innymi):

1. Powstania drugiego obiektu handlowego, który byłby konkurencją dla obecnie funkcjonującego sklepu wielkopowierzchniowego przy ul. Witosa z korzyścią dla klientów (konkurencja cenowa, rozładowanie kolejek);

2. Możliwości remontu (lub przebudowy) na koszt inwestora części drogi gminnej (polepszenie infrastruktury drogowej ul. Ogrodowej) oraz uzyskania lepszego efektu estetycznego działki (nr 278) po jej zagospodarowaniu;

3. Możliwość uzyskania dodatkowych wpływów do budżetu Gminy z tytułu podatku od nieruchomości i koncesji;

4. Uzyskania nowych miejsc pracy, o które Pan Burmistrz tak usilnie zabiega.

Z wyrazami szacunku,
Jadwiga Adamowicz”