Rada Gminy Świerzno, w trakcie przyszłotygodniowej sesji podejmie decyzję w sprawie opłat jakie będą obowiązywać na terenie gminy Świerzno, z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi. 

 

Zgodnie z propozycją stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny od 1 lutego 2018 roku wynosiłaby 20 złotych. W przypadku tych zbieranych selektywnie 11 złotych, czyli blisko połowę mniej.

Mamy wiele zastrzeżeń co do przykładnego sposobu segregacji. Większość ludzi ją deklaruje. Od 1 stycznia 2018 roku ma ona zostać poszerzona. Największe problemy występują w dużych skupiskach ludzi, przy blokowiskach, gdzie ta segregacja ma niezbyt dokładny charakter. Tam niestety pomimo deklaracji, wiele osób wrzuca wszystko jak popadnie. Odbija się to na cenie, bo to odpady segregowane są od nas odbierane bezpłatnie. Musimy sobie jasno powiedzieć, że segregacja pozostawia środki w gminie. Im bardziej posegregowane śmieci tym więcej pieniędzy w naszym budżecie – podkreślał w rozmowie z naszą redakcją wójt Krzysztof Atras.