DSC08719

11 radnych Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim głosowało za likwidacją Szkoły Podstawowej w Górkach wraz z odziałem przedszkolnym. Uchwałę podjęto bez dyskusji.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, gmina dopełniła wszystkie proceduralne obowiązki związane z likwidacją – powiadomiono wszystkich rodziców, uzyskano pozytywną opinię zachodniopomorskiego kuratora oświaty, przeprowadzono spotkanie z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi. 30 grudnia ub. roku, radni podjęli także uchwałę o zamiarze likwidacji.

– Wszystkim uczniom uczęszczającym do Szkoły Podstawowej w Górkach została zapewniona możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim. Z kolei dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego od nowego roku będą uczęszczały do Przedszkola Publicznego nr 2. – argumentował w uzasadnieniu burmistrz.

Szkoła w Górkach przestanie funkcjonować wraz z końcem obecnego roku szkolnego.