Rada Miejska w Golczewie, w trakcie najbliższej sesji podejmie decyzję w sprawie utworzenia Szkoły Branżowej I stopnia i włączeniu jej do Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie. Szkoła miałaby ruszyć 1 września 2018 roku. Wszystko w związku z porozumieniem zawartym 26 maja 2017 roku.

Zgodnie ze statutem, działalność szkoły ma zapewnić uczniom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Szkoła stworzy możliwość kształcenia uczniów w zawodzie bednarz-zbrojarz, operator obrabiarek sterowanych numerycznie, rozbieracz-wykrawacz.

Integralną częścią nauki będzie praktyczna nauka zawodu organizowana poza szkołą, u przedsiębiorców. Finansowanie szkoły weźmie na swoje barki gmina Golczewo.