Regionalna Izba Obrachunkowa oraz sytuacja na rynku nieruchomości zweryfikuje możliwości zmodernizowania Parku im. Jana Pawła II w Kamieniu Pomorskim. Podczas poniedziałkowej tzw. nadzwyczajnej sesji. Rada Miejska wyraziła zgodę na wpisanie inwestycji do wieloletniej prognozy finansowej. Teraz komplet dokumentów trafi do Marszałka Województwa.

– Dzisiejsza sesja pozwoli nam podjąć decyzję w sprawie bardzo ważnej inwestycji. W ubiegły piątek otrzymaliśmy informację o uzyskaniu dofinansowania w kwocie 50% inwestycji. Uchwała pozwoli nam na przedłożenie stosownych dokumentów zarządowi województwa zachodniopomorskiego. To bardzo trudna, odważna ale i niezbędna dla Mieszkańców inwestycja, która zmieni oblicze tej części miasta  – stwierdził Stanisław Kuryłło

Na terenie parku miałby stanąć pawilon parterowy (toalety publiczne), murki, nowe ławki, stoły, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, urządzenia do siłowni zewnętrznej, trzy podświetlone fontanny (gotycka, szklana kula i fontanna z kamieni wierconych), schody terenowe, pochylnie dla niepełnosprawnych mające pomóc w pokonaniu lokalnych różnic terenu, kładka piesza nad ulicą Solskiego, 38 latarni. Na terenie parku stanie tężnia solankowa. Inwestycja miałaby pochłonąć ok. 5 mln złotych. W związku z programem postępowania naprawczego, gmina nie może sfinansować zadania z kredytu.

Wieloletnia prognoza zakłada sprzedaż nieruchomości. Zabezpieczeniem wkładu własnego jest dochód ze sprzedaży nieruchomości. Ja nie podważam zasadności tego projektu, bo nie taka jest moja rola, ale jest to wariant najbardziej optymistyczny. Patrząc na sprzedaż nieruchomości jaka dokonywała się od 2014 roku, nie była ona wysoka. Nie była na takim poziomie, który pozwoliłby finansować taką inwestycje. Są nieruchomości, które można sprzedać. Czy to się wydarzy? Nie wiem. Ja gdybym miała podpisać tę umowę dzisiaj,  miałabym bardzo duże wątpliwości, co do tego i trudno jest szacować, co się wydarzy w roku 2018. Na pewno jest to bardzo optymistyczny wariant – zaznaczyła skarbnik Agnieszka Sakowicz.

Oprócz Kamienia Pomorskiego, na podobny projekt dofinansowanie oprócz Kamienia Pomorskiego dofinansowanie otrzymał Połczyn Zdrój. W związku z małą ilością wniosku istnieje możliwość podniesienia progu dofinansowania zewnętrznego. – Będziemy rozmawiać i starać się przekonać Zarząd Województwa, co do zasadności tego założenia, ale na ten moment nie mamy dokładnej informacji – tłumaczył Burmistrz Kuryłło

Zgodnie z wytycznymi Zarządu Województwa, inwestycja musiałaby się zakończyć i zostać rozliczona do 31 października 2018 roku. Za głosowało 10 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu.