DSC09581

Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim odrzuciła zaproponowane przez kamieńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej nowe taryfy za wodę i ścieki. Pomimo tego nowe taryfy wejdą w życie po 70 dniach. 

– Jesteśmy niestety zobowiązani do wprowadzenia tych zmian. W zaproponowanej taryfie skupiliśmy się na wodzie, której wzrost jest nieznaczny, zmniejszono abonament. Problem jest ze stawką za metr sześcienny ścieków. Porównywaliśmy ją z wieloma samorządami i gminami, których problem nowych przepisów dotknął. Nie jest to tylko gminę Kamień Pomorski.  Z bólem serca muszę przyznać, że ta kwota wzrostu zaproponowana przez PGK jest na pewno bardzo dużo. Ocena należy do Rady, moją ocenę Państwo znacie – stwierdził Stanisław Kuryłło.

Podwyżka jest spowodowana wejściem w życie nowego rozporządzenia z sierpnia 2016 roku, które mówi, że do kosztów taryf musi być wliczona amortyzacja za urządzenia, które zostały wykonane z dofinansowaniem UE. Według wyliczeń taryf uwzględniających ubiegłoroczne zmiany przepisów prawa PGK zaproponowało, aby koszt dostarczanej wody wynosił 3,82 zł (poprzednia stawka 3,75), abonament 5,87 zł (poprzednia stawka 5,95 zł) Największy wzrost w porównaniu do ub. roku zanotowała opłata za odprowadzanie ścieków – 8,61 zł (poprzednia cena 6,83 zł). To najprawdopodobniej ostatnie głosowanie Rady nad wysokością taryfy. – Z tego co mi wiadomo, obecnie trwają prace nad prawem wodnym. Ma być zupełnie inaczej ustalony regulator. Taryfami nie będą zajmować się już zajmować Rady Miejskie – poinformował Adrian Guranowski.

11 radnych przeciw głosowało przeciw nowym taryfom, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Mimo to nowe stawki wejdą w życie po 70 dniach.