Rada Miejska w Kamieniu Pomorski w tracie piątkowej (24.11) sesji podjęła decyzję w sprawie podatków, jakie będą obowiązywać na terenie gminy w 2018 roku. 

Dla mnie ważne jest, aby poziom podatków był możliwie niski. Pomimo ogromnego zadłużenia, staramy się być gminą przyjazną dla mieszkańców i przedsiębiorców, stwarzając im najlepsze warunki do realizacji swoich planów, w umiarkowanym stopniu uszczuplając zawartość ich portfeli. Choć od trzech lat prowadzimy politykę oszczędnościową to nie obciążamy to nie obciążamy naszych Mieszkańców drastycznymi, skokowymi podwyżkami. Nasze stawki podatkowe w stosunku do wysokości podatków innych gmin powiatu są jednymi z najniższych. Konsekwencją prowadzenia takiej polityki podatkowej są mniejsze dochody o kwotę ponad miliona złotych rocznie w stosunku do stawek wynikających z ustawy. Za te pieniądze moglibyśmy realizować wiele przedsięwzięć, które podnosiłyby jakość życia w naszej gminie, ale świadomie te pieniądze zostawiamy w portfelach naszych mieszkańców. Mamy nadzieję, że takie działania spowodują, że nasza gmina będzie postrzegana jako przyjazna mieszkańcom, a potwierdzeniem tych słów niech będzie m.in. ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy w 2017 roku dla budownictwa jednorodzinnego. Ponad 160 do chwili obecnej – powiedział w trakcie sesji Burmistrz Stanisław Kuryłło.