Rada Miejska w Wolinie jednomyślnie opowiedziała się za przedłużeniem obowiązywania dotychczasowych taryf za wodę oraz ścieki. Tym samym zgodnie z wnioskiem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie, Mieszkańcy za metr sześcienny dostarczonej wody zapłacą 4,16 zł, natomiast 8,23 zł za metr odebranych ścieków.

Dotychczasowe taryfy będą obowiązywały przez cały 2018 rok.