DSC05868 — kopia

Gmina Kamień Pomorski nie obciążała gmin z powiatu kamieńskiego za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez samorządy – podkreśla zastępca burmistrza Leszek Szefliński odnosząc się do dzisiejszych stwierdzeń, jakie pojawiły się w jednej z publikacji prasowych. – Sprawa rozliczeń, o których była mowa w czasie czwartkowego posiedzenia komisji, dotyczy wyłącznie dzieci z przedszkoli publicznych, a nie przedszkoli prywatnych – dodaje Szefliński. Na czym polega różnica pomiędzy przedszkolami prywatnymi a publicznymi, którą powinien znać każdy doświadczony samorządowiec, a szczególnie ktoś kto sprawuje urząd którąś kadencje? Specjalnie dla naszych Czytelników poprosiliśmy o wytłumaczenie tych kwestii zastępce burmistrza Kamienia Pomorskiego.

Gmina Kamień Pomorski jest organem prowadzącym dla przedszkoli publicznych – Przedszkola Nr 1 przy ul. Wysockiego oraz Przedszkola nr 2 przy ul. Makuszyńskiego. Ponadto przy Szkole Podstawowej we Wrzosowie oraz przy Szkole Podstawowej w Jarszewie istnieje oddział przedszkolny. Do ubiegłego roku szkolnego taki oddział był także przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamieniu Pomorskim.

Ustawa o systemie oświaty, począwszy od 1991r., stworzyła możliwość funkcjonowania dwóch rodzajów przedszkoli: publicznych i niepublicznych. Samorządy, czyli gminy lub miasta, same mogą prowadzić przedszkola publiczne. Przedszkola takie nazywane są: przedszkolami publicznymi czasami samorządowymi, mogą być również określane jako przedszkola miejskie.

Przedszkola niepubliczne prowadzone mogą być przez osoby prawne inne niż samorządy, np. firmy, spółki, stowarzyszenia, fundacje, organizacje religijne, albo, jak jest najczęściej, przez osoby fizyczne. Przedszkola niepubliczne są więc niezależne organizacyjnie od samorządów, a wiązać je mogą jedynie odpowiednie umowy cywilno-prawne i obligatoryjne dofinansowanie także wynikające z w/w ustawy i właśnie za uczęszczanie dziecka z gminy Dziwnów do takiego prywatnego przedszkola w lipcu 2016 roku została wystawiona nota obciążeniowa.

20161102_152646

Do wszystkich przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę uczęszczają i uczęszczały dzieci z Gminy Kamień Pomorski i gmin ościennych. Mimo tego, że ustawodawca w ustawie o systemie oświaty wskazuje jednoznacznie, że to gmina, której mieszkańcem jest dane dziecko uczęszczające do przedszkola ponosi koszty jego utrzymania, Gmina Kamień Pomorski nigdy wcześniej nie korzystała z tego prawa i nie obciążała innych gmin za koszty pobytu dzieci w przedszkolu publicznym, chociaż były one bardzo wysokie. W roku 2014 koszty te wynosiły 29 969,24 zł, w 2015 – 72 630,38 zł, a w 2016 jest to 55 796,63 zł – co daje łączną kwotę 158 396,25 zł. Należy wyraźnie podkreślić, że sprawa rozliczeń, o których była mowa w czasie czwartkowego posiedzenia komisji, dotyczy wyłącznie dzieci z przedszkoli publicznych, a nie przedszkoli prywatnych – podkreśla Szefliński.

Na terenie Kamienia Pomorskiego istnieją dwa przedszkola prywatne – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne PSOUU przy ul. Garncarskiej oraz Przedszkole Niepubliczne „Kajtuś” przy ul. Moniuszki. Uczęszczają do nich dzieci z różnych gmin.

Gmina Kamień Pomorski w 2016 roku, wykonując swój ustawowy obowiązek, przekazała do końca października dotację dla tych przedszkoli w wysokości 537 124 zł. Jednocześnie zgodnie z prawem Gmina obciążyła od początku roku inne gminy z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do prywatnych przedszkoli na terenie Kamienia Pomorskiego łączną kwotą 20 370 zł w tym Gminę Dziwnów kwotą 1 818,80 zł – tłumaczy Szefliński.

Należy tutaj wyraźnie podkreślić, że chodzi tylko o pokrywanie kosztów w przedszkolach niepublicznych, czyli przedszkolach prywatnych. – W czasie swej wypowiedzi na Komisji w dniu 28 października kilkakrotnie użyłem określenia, że Gmina Kamień Pomorski nigdy nie obciążała kosztami za dzieci w „naszych przedszkolach”, czyli prowadzonych przez Gminę Kamień Pomorski. Natomiast noty wystawione przez Gminę Dziwnów dotyczą przedszkoli publicznych prowadzonych przez tę Gminę i opiewają na  kwoty – za rok 2014 – 25 152 zł, za 2015 – 75 500 zł i za okres od stycznia do września 2016 r – 68 931 zł co daje łączną kwotę 169 583 zł. – wylicza zastępca burmistrza.

zooik

W wywiadzie udzielonym przez Burmistrza Dziwnowa Grzegorza Jóźwiaka jednemu z portali użyto zwrotu „podobne żądanie dostał z gminy Kamień Pomorski za dzieci z Dziwnowa”. Samo to stwierdzenie jednoznacznie określa, że nie chodzi o takie samo świadczenie, a jedynie „podobne”. Samorządy od dawna posługują się notami księgowymi w rozliczeniach między sobą. Takich „podobnych” not jest wystawianych wiele. Gmina Dziwnów przykładowo obciąża nas od lat notami za transport dzieci uczęszczających do szkoły we Wrzosowie. Miesięcznie są to kwoty sięgające nawet 3 000 zł – informuje dalej zastępca burmistrza Kamienia Pomorskiego.

– Na terenie Gminy Dziwnów nie funkcjonują przedszkola niepubliczne dotowane przez Gminę Dziwnów. Dlatego użyte w wyżej wspomnianym artykule stwierdzenie, że „Do tej pory była taka cicha umowa, że o pewnych kosztach nie mówimy – … – że ponosimy je na zasadach wzajemności”, nie dają podstaw do mówienia o jakiejkolwiek wzajemności w przypadku przedszkoli niepublicznych, których Gmina Dziwnów nie dotuje, bo nie działają na jej terenie. Czym innym bowiem jest ponoszenie przez gminy kosztów utrzymania dzieci we własnych przedszkolach, a czym innym jest przekazywanie dotacji przedszkolom prywatnym, o czym każdy doświadczony samorządowiec wiedzieć powinien – wyjaśnia Szefliński.

aaaaaa

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Dziwnowie także udostępnia dokument, który miałby być potwierdzeniem wystawienia not obciążeniowych przez gminę Kamień Pomorski. Widać na nim jednak wyraźnie, że dotyczy on opłaty za uczęszczanie dzieci do prywatnego przedszkola.