Regaty Energa Sailing Cup Kamień Pomorski

Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist przeprasza burmistrza Kamienia Pomorskiego oraz prezesa mariny za wypowiedzi dotyczące braku transparentności i nieetycznych zachowań. W przesłanym oświadczeniu Tomasz Figlerowicz informuje także o wznowieniu rozmów z gminą na temat tegorocznych Mistrzostw Świata w Klasie Optimist. PSKO przeprasza i deklaruje chęć współpracy, ale równocześnie 14 kwietnia – tj. w dniu przeprowadzenia mediacji – podpisało umowę o współpracy przy organizacji mistrzostw z Gminą Dziwnów.

Na początku lutego zarząd PSKO zdecydował o rezygnacji ze współpracy z władzami miasta i mariny. Decyzja miała być spowodowana brakiem zaufania oraz transparentności działań przedstawicieli samorządu i mariny. Prezydent PSKO nie podnosił jednak żadnych konkretnych zarzutów, które miałby dowodzić użytych twierdzeń. Skutkowało to jednak przeniesieniem Mistrzostw Świata w klasie Opitimist z Kamienia Pomorskiego do Dziwnowa.

Konflikt wywołał poruszenie w środowisku żeglarskim. Nie zgadzając się z zarzutami podnoszonymi przez Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist, burmistrz gminy Kamień Pomorski wystąpił do prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego z prośbą o mediację. Pierwsze spotkanie mediacyjne pomiędzy gminą a PSKO odbyłyo się 14 kwietnia.

To było sensowne spotkanie mediacyjne, mające na celu wyjaśnienie wszystkich nieporozumień, które powstały. Obydwie strony określiły pole dopuszczalnego kompromisu. Myślę, że to perspektywa najbliższych dwóch tygodni, aby doszło do jakichś rozsądnych ustaleń. Szkoda Kamienia jako miejsca, które miałoby przestać być organizatorem zawodów żeglarskichoceniał występujący w roli mediatora Wiesław Kaczmarek z Polskiego Związku Żeglarskiego.

W oświadczeniu przesłanym dziś (5.05) do mediów prezydent PSKO podkreśla, że w związku z przeprowadzonymi rozmowami oraz propozycjami przedstawionymi przez Prezesa PZŻ zapadła decyzja o wznowieniu rozmów z Gminą Kamień Pomorski na temat organizowania regat żeglarskich.

Z uwagi na powyższe oraz chęć stworzenia odpowiedniej atmosfery do realizacji wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest organizacja regat na terenie Gminy, Zarząd PSKO wyraża ubolewanie oraz przeprasza przedstawicieli władz miasta i Mariny Kamień Pomorski za niefortunne użycie w swoim poprzednim oświadczeniu twierdzeń „o braku transparentności” i „nieetycznych działań”. Naszym wspólnym celem będzie budowanie pozytywnego wizerunku polskiego żeglarstwa regatowego i klasy Optimistoświadcza Figlerowicz.

Co ciekawe, PSKO z jednej strony przeprasza i deklaruje chęć współpracy, ale równocześnie 14 kwietnia – tj. w dniu przeprowadzenia mediacji – podpisano umowę o współpracy przy oragnizacji mistrzostw z Gminą Dziwnów.

Przedstawiony projekt „przeprosin” jest w tej sytuacji dalece niewystarczający. Nie tylko z uwagi na jego treść, jak i przede wszystkim fakt, że oświadczenie medialne w tym zakresie miało być jedynie jednym z elementów porozumienia pomiędzy Gminą Kamień Pomorski a PSKO – tłumaczy Patryk Zbroja, radca prawny gminy Kamień Pomorski.

Zgodnie z propozycją przesłaną do PSKO publikacja przeprosin miała mieć miejsce dopiero po podpisaniu stosownego porozumienia.

Takie działanie, stanowiące w istocie samodzielne i arbitralne wyjście poza zakres prowadzonych rozmów, dodatkowo potwierdza, że mediacja była prowadzone – pomimo osobistych deklaracji prezydenta PSKO – w istocie w złej wierze i z góry podjętym przekonaniem o ich bezskuteczności w kontekście akceptacji ewentualnych warunków ugody przedstawionych przez Gminę Kamień Pomorski. Nie pozostaje nam nic innego jak kontynuować drogę sądową, przede wszystkim celem ochrony dóbr osobistych władz Gminy i Mariny Kamień Pomorski, które zostały naruszone bezprawnym działaniem zarządu PSKOdodaje mecenas Zbroja.

Na starcie tegorocznych regat mogą pojawić się przedstawiciele 60 reprezentacji ze wszystkich kontynentów, czyli około 300 zawodników z całego świata. Mistrzostwa odbędą się w dniach 26 sierpnia – 4 września 2015.