Rozbudowa szkoły w Kołczewie i Dargobądzu, modernizacja systemu grzewczego w szkole w Wolinie oraz najważniejsze czyli budowa długo wyczekiwanego przedszkola w Wolinie. To pozycje inwestycyjne z zaprezentowanego projektu przyszłorocznego budżetu gminy Wolin. – Oświata w przyszłym roku będzie dla nas zasadniczym celem inwestycyjnym – podkreślał w trakcie jednego z posiedzeń komisji Burmistrz Eugeniusz Jasiewicz.

Przyszłoroczne dochody wolińskiego samorządu wyniosą 53,3 mln złotych, natomiast wydatki 52,7 mln złotych. W przyszłorocznym budżecie Eugeniusz Jasiewicz zaproponował szereg inwestycji jak chociażby budowę sieci wodociągowej Unin – Jarzębowo, poprawę nawierzchni drogi Ładzin – Rabiąż – Domysłów, przebudowę ulicy Małej wraz z budową placu maneżowego czy budowę oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej w Ostromicach.

Najwięcej zadań skoncentruje się jednak na oświacie. W przyszłym roku zostanie rozbudowana Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołczewie oraz Dargobądzu. Modernizacji doczeka się także system grzewczy w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolinie. Najpoważniejsze zadanie to budowa nowego przedszkola. Ma ono się znajdować obok stadionu i pomieścić 100 dzieci, które przekroczyłyby jego progi już 1 września 2018 roku.