Gdzie najniższe, a gdzie najwyższe podatki w przyszłym roku. Prezentujemy zestawienie podatkowe, stawek które będą obowiązywać w poszczególnych gminach. W ostatniej pozycji tabelki przedstawiamy możliwy maksymalny poziom podatków.