Rada Miejska w Kamieniu Pomorski w czasie przyszłotygodniowej sesji podejmie decyzję w sprawie podatków, jakie będą obowiązywać na terenie gminy w 2018 roku. Burmistrz Stanisław Kuryłło zaproponował, aby wzrost był na poziomie minimalnym – nieprzekraczającym górnych stawek kwotowych podanych w obwieszczeniu Ministra Finansów.