plakat-zip

11 marca w Kamieńskim Domu Kultury będzie można założyć konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta. ZIP to ogólnopolski serwis internetowy NFZ, zintegrowany z aktualną bazą Funduszu, udostępniony użytkownikom Internetu 1 lipca 2013 r. Poza częścią przeznaczoną dla wszystkich, jest w nim część dostępna wyłącznie dla posiadaczy konta w ZIP.

Kto może założyć konto w ZIP? Konto w ZIP może założyć dla siebie osoba pełnoletnia, za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu, może również założyć je dla siebie osoba małoletnia, która ukończyła 16 lat, za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu. Konto w ZIP można założyć dziecku (funkcja dostępna od grudnia 2013 r.). Login i hasło do konta dziecka wydawane są temu z rodziców/ opiekunów, które zgłosiło dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego, a fakt ten jest potwierdzony w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych (zgłoszenie do ubezpieczenia jest w przypadku dzieci jedyną dostępną dla NFZ metodą weryfikacji). Dziecko może być zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego przez ubezpieczonych: matkę/ojca/ babcię/ dziadka/ współmałżonka rodzica dziecka/ opiekuna prawnego – w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Założenie konta dla dziecka jest poprzedzone założeniem konta osobie dorosłej, o ile takiego konta ta osoba jeszcze nie ma.

Jak uzyskać konto w ZIP? Do uzyskania konta w ZIP potrzebne są dane dostępowe, czyli login i hasło. Są one wydawane przez uprawnionych pracowników NFZ, w dowolnym oddziale Funduszu. W Zachodniopomorskim Oddziale dane dostępowe wydawane są w siedzibie w Szczecinie, delegaturze w Koszalinie oraz w punkcie obsługi w Pyrzycach. Login i hasło mogą być wydawane także przy mobilnym stanowisku. Wcześniejsza rejestracja nie jest konieczna, ale znacznie przyśpiesza wydawanie danych dostępowych! Wypełniony i zatwierdzony wniosek rejestrowy (nie trzeba go drukować) czeka w systemie do dnia osobistego odbioru loginu i hasła – wtedy należy mieć przy sobie dokument wskazany we wniosku (dowód osobisty lub paszport). Od września 2014 roku login i hasło do ZIP można uzyskać korzystając z podpisu elektronicznego. Informacje na koncie w ZIP dostępne są do obejrzenia w ciągu 24 godzin od aktywowania konta.

KADEK