Gryf

Zarząd Klubu MGL KS GRYF KAMIEŃ POMORSKI zwraca się z gorącą prośbą do Członków Klubu, ich Rodzin oraz Osób Zaprzyjaźnionych o przekazanie 1% podatku na rzecz Klubu Gryf Kamień Pomorski.

Te z pozoru drobne kwoty, ale przekazane przez wiele osób, stworzą możliwość lepszej realizacji naszych zadań statutowych, w tym tak ważnych jak szkolenie i rekreacja dzieci i młodzieży. Dzięki wsparciu wielu osób w 2016 roku udało się uzbierać 616,80 zł . Kwota w całości zostaje przeznaczona na zakup sprzętu sportowego dla dzieci młodzieży – mówi Adrian Majewski.

MGKLS Gryf Kamień Pomorski