11 października 2017 gmina Wolin gościła   przedstawicieli międzynarodowego zespołu LAST MILE z Austrii, Bułgarii, Hiszpanii, Luksemburga i Słowacji. Spotkanie zostało zorganizowane w Skansenie Słowian i Wikingów i miało charakter wizyty studyjnej. Po przywitaniu gości przez Burmistrza Gminy Wolin została przedstawiona prezentacja walorów turystycznych gminy Wolin oraz uwarunkowań transportowych w regionie i gminie, która przygotowała pani Anna Osieleniec inspektor ds. planowania przestrzennego.

Odbyła się również dyskusja, która była podsumowaniem przedstawionej prezentacji i skupiała się przede wszystkim nad zagadnieniem transportu i jego alternatywnych rozwiązań pod kątem turysty, odwiedzającego gminę Wolin, ale również kompleksowe rozwiązania dla problemów komunikacyjnych czterech gmin nadmorskich – Kamienia Pomorskiego, Dziwnowa, Międzyzdrojów i Wolina. Gminy te biorą udział w projekcie LAST MILE i są przedmiotem prac zespołu, który gościł w tych gminach od 9 do 12 października. Warsztaty zakończyły się posiedzeniem grupy sterującej w Szczecinie oraz podsumowaniem odbytych wizyt studyjnych. Organizatorem całego przedsięwzięcia było Regionalne Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego.

Agnieszka Pawełczyk