Przebudowa mostu na rzece Wołczenicy pomiędzy Dusinem a Skarchowem zbliża się ku końcowi. Na dojazdach do obiektu rozpoczęto układanie asfaltu. Jednocześnie trwają prace wykończeniowe na moście. Zgodnie z deklaracjami Wykonawcy termin zakończenia prac nie jest zagrożony i jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia nastąpi odbiór robót.

Otwarcie drogi dla ruchu nastąpi niezwłocznie po zakończeniu układania masy bitumicznej, jeszcze przed zakończeniem prac wykończeniowych na moście. Wartość całkowita inwestycji wynosi ~ 6,550 miliona złotych, w tym środki Powiatu Kamieńskiego wynoszą 2,4 miliona złotych

Starostwo Powiatowe