gggg

Pierwszy z wniosków, złożony przez Gminę Golczewo w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości blisko 900 000 złotych.

Wniosek dotyczy budowy drogi ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 450 000 zł, w tym wydatki kwalifikowane 1 376 536 zł.

Jednocześnie informujemy, że kolejny ze złożonych wniosków o dofinansowanie, dotyczący zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Golczewie, oczekuje na rozpatrzenie i ocenę przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

UM w Golczewie