Podbudowa do nowej nawierzchni pojawiła się już na całym odcinku przebudowywanej drogi powiatowej Skarchowo – Dusin. Wykonawca zmodernizował już przepust oraz most nad rzeką Wołczenicą. Przed firmą Strabag Polska teraz układanie asfaltu, chodników oraz barier ochronnych.

Droga zostanie wykonana na specjalnej podbudowie. Geowłóknina oraz specjalna geosiatka wypełniona kruszywem ma umocnić jezdnię i zapobiec przed jej opadaniem.

Modernizacja niewiele ponad 1,1 km pochłonie aż 6 milionów złotych. Wszystko przez bardzo trudne warunki i podmokły teren. Realizacja inwestycji ma zakończyć się 22 grudnia.