Jest przetarg na wykonanie remontu promenady w Międzywodziu. Prace mają zostać wykonane na odcinku od ulicy Szkolnej, do ulicy Wojska Polskiego i zakończyć się 20 grudnia. 

Inwestycja ma polegać na utwardzeniu ciągów pieszych kostką brukową, wymianie istniejącego ogrodzenia, budowie kanalizacji kablowej oraz zagospodarowaniu terenu małą architekturą i urządzeniem terenów zielonych.