400

Kto będzie zajmował się wypłatą środków w ramach rządowego programu 500+ w Golczewie i Wolinie? Czy będzie wyznaczony do tego specjalny pracownik oraz od kiedy nastąpi jego realizacja? Po odpowiedź na te i inne pytania zwróciliśmy się do golczewskich i wolińskich urzędników.

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko; w przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę w rodzinie (lub 1200 zł netto w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) – również na pierwsze dziecko. Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat. Małżeństwo, które w grupie do 18 lat ma jedno dziecko i jeżeli ma dochód powyżej 800 zł na osobę w rodzinie, to świadczenie zostaje utracone. Liczy się bowiem liczba dzieci do 18. roku życia. Program 500 plus nie przewiduje górnego progu dochodowego. Będą mogły więc z niego skorzystać także osoby zamożne. Aby otrzymać świadczenie trzeba złożyć wniosek (trzeba go składać raz w roku). Będzie można to zrobić przez internet za pomocą platformy emp@tia.mpips.gov.pl. lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

W przypadku Wolina wypłaty będą realizowane zarówno poprzez przelewy jak i na konta oraz w kasie banku. Pierwsza wypłata nastąpi w okresie od kwietnia do czerwca br., gdyż organ ma 3 miesiące na przyjęcie, rozpatrzenie wniosku i wypłatę świadczenia. Wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego będzie można pobierać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolinie od 1 kwietnia w godzinach od 7.30 do 15.30. W czwartki czas ten zostanie wydłużony do godziny 18.00.

Zaznaczyć należy, że wnioski, które wpłyną do Ośrodka w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca zostaną wypłacone po ich pozytywnym rozpatrzeniu z wyrównaniem od kwietniainformuje Małgorzata Klimkowska z wolińskiego OPS.

Do obsługi Programu 500+ nie zostanie zatrudniony nowy pracownik. Wolińscy urzędnicy będą posiłkować się wsparciem osoby skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. W wolinie najliczniejsza ośmioosobowa rodzina z sześciorgiem dzieci otrzyma w ramach programu 3000 złotych miesięcznie.

W Golczewie świadczenia wychowawcze będą wypłacane sukcesywnie w ramach wydawanych decyzji. Wypłacanie pierwszych świadczeń planujemy w miesiącu maju 2016 r. Ich wypłatę będzie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej. Konkretnie, podobnie jak w Wolinie obsługą Programu 500+ zajmie się w Ośrodku Pomocy Społecznej pracownik skierowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Burmistrz planuje ogłoszenie konkurs na stanowisko do obsługi programu 500+.

Najliczniejsza rodzina w Gminie Golczewo, która będzie uprawniona do otrzymania świadczenia wychowawczego liczy 8 osób. Zamieszkują ona Golczewo. Świadczenie będzie wypłacone dla 6 uprawnionych dzieci. Miesięczna kwota do wypłaty będzie wynosiła 3000 złotych.