Ratusz

Wiemy już jak będzie wyglądało funkcjonowanie rządowego programu 500+ na terenie gminy Kamień Pomorski. Wypłatą świadczeń będzie zajmował się Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim. Do obsługi programu wyznaczono cztery osoby. Całe przedsięwzięcie rusza 1 kwietnia 2016 roku.

Świadczenie wychowawcze z tzw. programu 500+ przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Wynosi ono miesięcznie 500 zł. Przysługuje na dziecko do momentu ukończenia przez nie 18 roku życia. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców. Świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko przysługuje, jeżeli dochód na członka rodziny nie przekracza 800 zł – lub gdy w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko 1200 zł.  Na drugie i kolejne dziecko świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody rodziny.

Świadczenia wychowawcze będzie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego ul. Kopernika 26, pok. 111 (budynek „przychodni” – I piętro – obok ZUS-u), w godz. 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

Wnioski będą przyjmowane od 1 kwietnia 2016 r. Urzędnicy zapewniają, że w razie wystąpienia potrzeby – godziny przyjmowania wniosków w miesiącach kwiecień i maj zostaną wydłużone. Jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. rodzice dostaną wyrównanie wstecz. Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016 r. świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.

Najliczniejsza rodzina w gminie Kamień Pomorski otrzyma świadczenie wychowawcze w kwocie 3000 złotych za szóstkę dzieci do 18 roku życia. Rodzina objęta programem mieszka na terenie miasta Kamienia Pomorskiego. Dodatkowo rodzinie wypłacane jest także świadczenie rodzinne na kwotę 1287 złotych miesięcznie oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1000 złotych miesięcznie. Od 1 kwietnia będzie to łącznie 5287 złotych miesięcznie.