Prezentujemy rozmowę z dziekanem kamieńskiego Dekanatu ks. Dariuszem Żarkowskim

Wielkanoc, to najważniejszy czas dla Katolików?

Ks. Dariusz Żarkowski: Dla wszystkich Chrześcijan. W tym roku akurat się zbiegło, że trzy wyznania chrześcijańskie – protestanci, ewangelicy i katolicy mają w tym samym czasie Święta Wielkanocne. To najistotniejszy moment w życiu, bo nasza wiara, chrześcijańska wiara opiera się na zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Pismo Święte mówi „próżna byłaby nasza wiara, gdybyśmy nie uwierzyli w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa”. To zmartwychwstanie przekłada się na naszą codzienność, kiedy my mamy swoje „śmieci”.

„Śmiercią” dla człowieka wierzącego jest jego grzech, jest jego słabość, niedoskonałość. Chrystus mówi, że z tego wszystkiego możemy wyjść, możemy zmartwychwstać, odnowić swoje życie, oderwać się od tego co było w przeszłości. Sama droga krzyżowa pokazuje nam jak Jezus się zmagał ze swoją słabością – upadał ale wstawał i doszedł do ostatecznego momentu – śmierci, a potem przeszedł do zmartwychwstania.

Czyli należy traktować ten czas nie tylko bezpośrednio, jako ten moment śmierci i zmartwychwstania Chrystusa?

Każdy z nas musi znaleźć w te święta treść, która sprawi, że odnowi swoje życie. Święta Wielkanocne, tak naprawdę mają skłonić człowieka do refleksji „Co ja muszę odnowić, z czego muszę powstać. Jeżeli jest we mnie jakaś śmierć”. To może być „śmierć” w uczuciach małżeńskich, relacji rodzinne, międzyludzkiej, to może być nieporozumienia czy sprzeczka w pracy –  z tego trzeba wyjść, to jest to co nas zabija dookoła, że my nie potrafimy ze sobą żyć normalnie. Święta Wielkanocne mówią, że możemy się z tego wyrwać, żyć na nowo i odtworzyć swoje życie, dokładnie tak jak wiosna – po zimie, gdzie wegetacja jest zatrzymana, przychodzi nowy okres, piękny rozwoju człowieka i przyrody. Wielkanoc wprowadza nas w kolejny etap swojego życia, gdzie możemy coś zmienić.

Czego Ksiądz Dziekan życzy mieszkańcom Powiatu Kamieńskiego?

Życzę przede wszystkim bożego błogosławieństwa, bo jestem przekonany, że jeżeli Pan Bóg błogosławi człowiekowi to wiele jego spraw układa się lepiej, wiele rzeczy wydaje się być prostszymi, wiele trudności pokonujemy. Życzę świąt rodzinnych, radosnych, w zgodzie i pokoju bo tego nam najbardziej potrzeba. Człowiek tęskni za miłością i wzajemnym poszanowaniem. Więc tego życzę wszystkim Mieszkańcom Powiatu Kamieńskiego.

Dziękuje za rozmowę.